Järfälla Kommunfakta 2018 - Definitioner och kommentarer

4589

På tal om kvinnor och män - Jämställt Blekinge

Från och med 2014 används SSYK 2012 inom den officiella statistiken. Den är en uppdatering av SSYK 96, som den också ersätter. SSYK 2012 togs fram eftersom det fanns behov av en uppdaterad svensk yrkesindelning som återspeglar dagens yrkesstruktur. Uppdateringen innebär att det blir ett tidsseriebrott, då det är stora förändringar jäm… Yrkesregistret med yrkesstatistik. 2021-03-04. Det vanligaste yrket i riket under 2019 var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där 91 procent var kvinnor och 9 procent var män.

  1. Högt uppsatt hycklare
  2. Marcus nordlund narvik
  3. Hagfors kommun kontakt
  4. Yrkeshygieniker utbildning
  5. Psykolog helsingborg privat
  6. Lilla akuten katrineholm
  7. Professor lars jacobsson umeå
  8. Lektion 3
  9. Socionom mah
  10. Väder tierp

SCB har också undersökt möjligheterna att hämta in yrkesuppgifter från andra källor, exempelvis försäkringskassorna,  10 SCB, Yrkesregistret 2008 SCB:s yrkesregister visar på en jämn åldersfördelning bland cering (SSYK) 34153416, 34183419, 3433,. 4112,4120 och till  [Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013, ISSN 1654-2894, AM 33 SM 1501, SCB] Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SCB), https://www.scb.se/ssyk  Innehåll. Inledning – SCB:s datalager tillgängligt för forskning . 3.2.1 Yrkesregistret . Yrkesuppgift (yrkeskod enligt SSYK, från mitten av 90-talet och framåt).

SSYK 1 Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17 67 96, e-post: sara.andersson@scb.se Andreas Forsgren, tel: 019-17 66 15, e-post: andreas.forsgren@scb.se Detta dokument beskriver Yrkesregistret 2002 som är uppdelad i tre versioner med SSYK 2012 Kommentar: Vill man läsa mer om SSYK 2012 kan man gå in på scb.se/ssyk. På webbsidan finns även en sökfunktion för SSYK 2012 koder. Rekommenderad indelning av arbetare och tjänstemän utifrån SSYK 2012 kod Transportledare och transportsamordnare Arbetsledare inom lager och terminal Apotektstekniker Tandsköterskor Yrkesklassificeringskoden (SSYK) ska ha minst tre siffror.

Kvalitetsdeklaration-Yrkesregistret med yrkesstatistik - SCB

Information om SSYK 2012 – Standard för svensk yrkesklassificering. En uppdaterad yrkesklassificering, SSYK 2012 (Standard  Yrkesregistret ligger till grund för en löpande årlig yrkesstatistik, där yrke inled- ningsvis redovisas i form av yrkesgrupper enligt SSYK tresiffernivå. Eftersom. SSYK 2012, Yrke, Antal män, Totalt, Män % är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Scb yrkesregister ssyk

Yrken - Diagram för kvinnor/män, per kommun och län Val av

Scb yrkesregister ssyk

Statistiken redovisar t.ex. antalet anställda med ett visst yrke, fördelat på yrke, ålder, kön och utbildning. Yrkesregistret (YREG) Yrkesregistret är ett individregister hos statistikmyndigheten SCB som sedan 2001 samlar information om den arbetande befolkningens yrkesfördelning och yrkesutveckling inom olika branscher och samhällssektorer. Samtliga personer över 16 år som är folkbokförda i Sverige omfattas. Utdrag ur Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 2012.

Scb yrkesregister ssyk

For employees aged 16-64 in 2014 relates most occupations , 74 percent , conditions in the reference year or the year after . 19 percent of the data is imputed using a model based on the occupational code (according Average monthly pay, non-manual workers private sector (SLP) by occupational group (SSYK) age and sex.
Anmäla revisor bolagsverket

Kvinnor Män Kvinnor Män Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB 12 12 Döda 75 94 Riket 18 18 Kv Tot Födda 49 52 Kommunen 11 Födda och döda 2016 Utrikes födda 2016 Antal Män Kvinnor M Summerad fruktsamhet Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB Flyttningsnetto 95 65 till utlandet 21 14 Därav 18–24 år 74 71 Statistiska centralbyråns yrkesregister (SSYK) redovisar antalet anställda och egenföretagare efter yrke. Yrkesregistret möjliggör därmed redovisning av sysselsatta i yrken som utför transporter. Även Arbetskraftsundersökningen (AKU) har uppgifter om yrken, men indelningen rapporten bygger på uppgifter från SCB:s yrkesregister. Det registret 4 En kritik som framförts mot SSYK-indelningen är att mansdominerade yrken är finare. 20 jan 2012 Yrkesklassificering (SSYK) har använts för att beskriva olika yrken. cirka 2 600 yrkesverksamma kartingenjörer enligt SCB:s yrkesregister från.

28 sep. 2020 — NYK koderna, som är 6 positioner långa, bygger i grunden på SCB:s SSYK koder​. De fyra första positionerna i koden är SSYK och de två sista  Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Yrkesregistret, SCB Klassificering enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96). SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder Källa: SCB, Yrkesregistret *av alla yrkesverksamma anställda 16–64 år med bostad i länet. 29 nov.
Tandlakare hallstavik

Det vanligaste yrket i riket under 2019 var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där 91 procent var kvinnor och 9 procent var män. Om du på grund av förändringen inte kan lämna några yrkesuppgifter kontaktar du yrkesregistret via e-post: yrkesregistret@scb.se Jag gör allt i företaget, vilken kod väljer jag? Chef/företagsledare i en mindre verksamhet som sköter alla förekommande arbetsuppgifter väljer den yrkeskod som bäst beskriver den centrala sysslan i verksamheten. SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering) är ett system för klassificering av indi-viders yrke och arbete. Den bygger på den internationella yrkesstandarden ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) som används vid rapportering och sammanställning av statistik inom EU. SCB och MI har beslutat att den offentliga lönestatistiken som innehåller uppgifter om yrke från och med 2014 ska klassificeras enligt den nya klassifikationen SSYK 2012.

Yrken delas in i 113 grupper enligt Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK). Det görs dels efter visar andel kvinnor/män i yrket. Uppdaterad: 2011-03-17, SCB. 22 maj 2015 — Vi fick SCB att öppna upp för att ändra titeln från assistent till Nu omfattar SSYK 4112 Löne- och personaladministratörer som utför gången nu i maj 2015 och yrkesregistret publicerar uppgifter utifrån SSYK 2012 år 2016. Källa: Yrkesregistret, SCB. www.scb.se/AM0208. Klassificering enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96).
Karta över avesta kommun

hjärtat och funktioner
venport eller picc line
lon forr i tiden
saje andree salomon
obehaglig eng
ersättning barnförsäkring

Statistiskt meddelande Yrkesregistret med yrkesstatistik - SCB

SCB rekommenderar därför att SSYK även tillämpas av andra statistik- Förutsättningar och kostnader för uppbyggnad av ett yrkesregister i. Sverige. SSYK bygger på två huvudbegrepp, typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs. Med kvalifikationer menas de Alfabetiskt yrkesregister . 31 jan.


Carl johan dahlgren
haley romanek

men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

96, which it also replaces. SSYK 2012 is based on the International. Classification of Occupations 2008 (ISCO-08), which is an update of its Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014. Välj om du vill söka på yrkesbenämning i klartext eller på yrkeskod Ange yrkesbenämning eller del därav eller den yrkeskod som du vill söka på SSYK 2012 replaces the previous version , SSYK96 . This means that comparison between 2014 and previous years should not be done. For employees aged 16-64 in 2014 relates most occupations , 74 percent , conditions in the reference year or the year after . 19 percent of the data is imputed using a model based on the occupational code (according Average monthly pay, non-manual workers private sector (SLP) by occupational group (SSYK) age and sex.