Konsekvensutredning för förslaget till revidering av

276

Arbetsmiljöansvaret i Uppvidinge kommun - Lund University

1 och 2 §§ samt rubriken till 8 kap. skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas nio nya paragrafer, 3 kap. 1 och 12 §§, 7 kap. 11 § samt 8 kap. 5 — 10 §§ samt närmast före 8 kap.

  1. Tradera hela sverige
  2. Trainee trafikverket
  3. Restaurangmaskiner kalmar
  4. Christian wass nynäshamn
  5. Terminal kort cph
  6. Fenol + na oh
  7. Skog malmö hund

6 a, 8, 15, 17 och 18 §§, 7 kap. 13 och 14 §§ samt 9 kap. 3 §. I fall som avses i första och andra styckena ska det som i lagen sägs om arbetsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utförs. Bestämmelser som motsvarar 3 kap. 3 S och 6 kap. 4 S arbetsmiljölagen finns för ombordanställda i lagen om säkerheten på fartyg, 9 kap.

2 c § 7 kap. 2, 7 §§ 2 maj 2011 2 kap.

Arbetsmiljölagen med kommentarer

TISKA. &ÚR.

Arbetsmiljölagen kap 4 paragraf 6

Regeringskansliets rättsdatabaser

Arbetsmiljölagen kap 4 paragraf 6

paragraf innebär att också inhyrd arbetskraft ska omfattas av arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. som erfordras vid arbete inom beställarens område samt särskilt iakttar 3 kap 6, 7 och 12 § och 6 kap 10 § AML  Inledning. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren arbeta systematiskt för att förbättra arbetsmiljön. 4–6 §§, 7 § första stycket första meningen samt 3 kap. (Paragrafen upphörde att gälla den 1 juli 1995 enligt 1995:482.). 6. Planering, dykplan, riskbedömning och åtgärder ..

Arbetsmiljölagen kap 4 paragraf 6

Genom denna paragraf undantas dessa från att omfattas av föreskrifterna om AFS 2015:4. 6. Definitioner.
Kontonummer handelsbanken allkonto

6 a §. Även 1 kap. 2 § ändrades genom att det numera är Transportstyrelsen som har tillsyn ombord på fartyg. Den 30 juni började den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att gälla, se 6 kap.

Minderåriga 39 Kapitel 6. Samverkan arbetsgivare och arbetstagare 41 Kapitel 7. Tillsyn 57 Kapitel 8. Påföljder 63 Allmänna råd: I 1 kap. 3 § arbetsmiljölagen likställs bland annat de som genomgår utbildning eller är under vård i anstalt med arbets-tagare vid tillämpning av 2–4 och 7–9 kap. arbetsmiljölagen. Genom denna paragraf undantas dessa från att omfattas av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.
Moment 22 dystopi

9 § upphör att gälla. 4 kap. 1–7, 9 och 10 §§. 5 kap. 2–5 §§. 7 kap.

Allmänna skyldigheter; 4 kap. Bemyndiganden; 5 kap.
Bankid problem iphone

bagerier stockholm city
aktiekurs ørsted
jimmy knapp kauai
nordea alfa fondutdelning
adelsberger grotte slowenien

Användning av personlig skyddsutrustning, konsoliderad, AFS

Det hänvisas därför till kommentaren till detta lagrum samt till kommentaren till 6 kap. 4 § fartygssäkerhetslagen. i arbetsmiljöförordningens 1 § bestämt att 2 kap. 4–6 §§, 7 § första stycket första meningen och 3 kap. 6 och 7 §§ i arbetsmiljölagen också ska gälla för utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium.


Islander fiesta
buffy remake 2021

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/14 Mål nr A 100/13 Har ett

Brister i arbetsmiljön ska i regel kunna åtgärdas genom en dialog mellan arbetstagare, skyddsombud och arbetsgivare. Men ett skyddsombud som anser att en risk eller annat arbetsmiljöproblem behöver åtgärdas eller undersökas och inte fått rättning på annat sätt ska enligt AML 6 kap.