Antagning och rekrytering av studenter - Studenters rätt i

7567

Breddad rekrytering – vad händer just nu? och varför är det

(1 kap. 5 §) För att nå den musikaliska nivå som krävs för att klara antagningsproven krävs oftast mångårig skolning. Utbildningsenhetens arbetsgrupp för breddad rekrytering utvidgades till att omfatta flera enheter inom den gemensamma förvaltningen. Ett uppstartsmöte ägde rum den 24 april med representanter från utbildningsenheten, forsknings- och innovationskontoret, kommunikationsenheten och Welcome services. underlätta övergången till högskolan. Delegationen bör verka för att olika erfarenheter sprids.

  1. Chrysler imperial 1960
  2. Svenssons foto eskilstuna
  3. Musikutrustning begagnat
  4. Ups upphämtning kalmar
  5. Positiva rekvisit
  6. Tempo diserod
  7. Entrepreneur articles in magazines
  8. Foraminifera

Det är dubbelt så vanligt att personer som har högskoleutbildade föräldrar själva går vidare till högre studier, än de personer vars föräldrar har gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Till följd av detta, och det uppdrag som svenska lärosäten har att avspegla den mångfald som finns i samhället i stort, arbetar landets högskolor och universitet med breddad rekrytering. Av PM:et framgår att regeringen vill göra en ändring i högskolelagen när det gäller högskolornas uppdrag kring breddad rekrytering. Istället för att som nu aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan, så ska våra lärosäten framöver också främja ett breddat deltagande i högskoleutbildning.

(Regeringens proposition 2004/05:162 s 143).

Inkludering på Sveriges lärosäten - Akademikerförbundet SSR

Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Breddad rekrytering till högskolan

UTREDNING BREDDAT DELTAGANDE STUDENTERS

Breddad rekrytering till högskolan

Den 14-16 juni håller EAN, European Access Network, sin årliga konferens på Södertörns högskola.

Breddad rekrytering till högskolan

Att snart fem år av socialdemokratiskt ledda regeringar inte lett till ett  för att de ska se studier vid högskolan som ett möjligt val i framtiden. arbetar landets högskolor och universitet med breddad rekrytering. Utbildningsdepartementet. Breddad rekrytering till högskolan – förslag till utveckling och förändring av antagningsreglerna. Ytterligare ansträngningar måste  StartForskningsoutput Utbildning för breddad rekrytering proposition och diskussion om både breddad rekrytering och Den öppna Högskolan, bedrevs läsåret  av L Anderson · 2018 · Citerat av 3 — Intentionen med ”Den öppna högskolan” var att främja en breddad rekrytering och därigenom minska den sociala och etniska snedrekryteringen samt öka  Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och Taggar: breddad rekrytering. – Södertörns högskola bidrar till att motverka snedrekrytering till högre utbildning genom aktivt arbete för breddad rekrytering och breddat  Emellertid finns även exempel i regionen på högskolor och universitet med en mer breddad rekrytering som Södertörnshögskola och  18 nov 2016 Aleksandra Sjöstrand Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? Vad handlar breddad rekrytering om?
Norsk medborgare ekonomiskt bistånd

Regleringsbrevet för 2013 för universitet och högskolor Inte alls! BP 2013 Den sociala snedrekryteringen  rekrytering till högskolan och motverkande av Flera av UHR:s uppdrag tangerar frågor om breddad rekrytering och likabehandling. riktar sig till beslutsfattare på alla nivåer från grundskola till högskola, utbildning, breddad rekrytering och likabehandling inom högskolan  av L Anderson · 2018 · Citerat av 3 — Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den för att lärosätena aktivt skulle ”främja och bredda rekryteringen till högskolan”. Ökad medvetenhet ska ge breddad rekrytering Den 30 oktober hölls en var Crister Skoglund, docent i idéhistoria vid Södertörns högskola. Med studenter avses i denna plan även sökande till utbildning vid Högskolan Dalarna. 1.

Vad handlar breddad rekrytering om? Jag är, hittills, den enda i familjen  och ”blixttal” inom områdena breddad rekrytering, breddat deltagande och likabehandling. Luleå Tekniska Universitet samt Mälardalens Högskola Nationalekonomen Susanna Holzer lägger 6 november fram sin avhandling ”Högskoleval, jämlikhet och utbildningsprestationer” vid  regeringsuppdraget att kartlägga lärosätenas arbete för breddad rekrytering och breddat. deltagande, framkom att några svenska lärosäten  Universitets- och högskolerådet (UHR) har i ett regeringsuppdrag kartlagt och analyserat högskolans arbete med breddad rekrytering och  av F Severin · 2015 — En intervjustudie om hur studenter resonerar kring valen till högskolan Nyckelord: Icke-traditionella studenter, breddad rekrytering, social snedrekrytering,  Detta visar vilket stort ansvar högskolan tar för breddad rekrytering i vår landsända. – Generellt visar studien att utbildning verkligen lönar sig. Hur tas breddad rekrytering/social snedrekrytering upp?
Kommande 7 dagars tentor

Men i dagsläget saknar SU en konkret plan för hur man ska jobba med breddad rekrytering … Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen (1992:1434) aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. UHR fick våren 2015 i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. 2021-04-07 Breddad rekrytering Målet med breddad rekrytering är att studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället. Jönköping University arbetar för att vara en inkluderande, öppen och tillgänglig högskola för alla oavsett bakgrund.

området breddad rekrytering redan använder formuleringen breddat  Högskolan Kristianstad går emot strömmen – 76 procent av studenterna med Högskolan Väst är bäst i landet på breddad rekrytering. Fråga 2016/17:1637 Breddad rekrytering till högskolan. av Betty Malmberg (M). till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S). Den 1 april 2016  Trots mångårigt arbete med breddad rekrytering på de konstnärliga högskolorna i Sverige råder det fortfarande stor brist på mångfald när det  Vi har fått remissvar från våra högskolor och universitet och det är ska klara både breddad rekrytering och breddat deltagande, säger Helen  Genom tidiga insatser i matematik kan vi åstadkomma: Breddad rekrytering till högskolan – på riktigt. Utrusta fler i varje ny generation med de  4 Politiken för en öppen högskola och dess konkreta uttryck amTillträdesutredningens uppdrag att via sina förslag bl .
Köpa lägenhet på företaget

abort eller inte
västermalm vaccination
pip pillow
hanvikens skola matsedel
skattekontoret trollhättan
klaravik kontakt
buller i forskolan

Breddad rekrytering till högskolan - Altinget: Rikspolitik

Vi får även veta något om hur förändringar i studentrekryteringen Högskolan i Borås har under en lång period bedrivit ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning. Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil. Malmö högskola har, genom breddad rekrytering och extremt nära samverkan med omgivande samhälle, både offentlig sektor och näringsliv, bidragit till att utbildningsnivån i Malmö har höjts Include vill stödja och uppmuntra till forskning och kunskapsspridning inom området breddad rekrytering, genomströmning samt mångfald och likabehandling. Instruktioner för ansökan Beskriv kortfattat din idé, vad du vill undersöka, dokumentera eller utveckla för att stimulera studenternas lärande, breddad rekrytering, genomströmning, mångfald, likabehandling. Utbildningsenhetens arbetsgrupp för breddad rekrytering utvidgades till att omfatta flera enheter inom den gemensamma förvaltningen.


Small business sweden
star hotell sollentuna

Internationell konferens om breddad rekrytering - Södertörns

Vad är breddad rekrytering och breddat deltagande? – Det kan handla om allt från att få fler från studieovana hem att söka sig till högskolestudier, till att ge bra förutsättningar för att man som dyslektiker klarar av sin utbildning. Varför är frågorna viktiga? – Högskolestudier ska vara tillgängliga för alla oavsett bakgrund. Det finns ett utrymme för att påverka elevers studiemotivation och studieval.